Zainteresowanie zasadami gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) przeżywa aktualnie swój rozkwit. Naturalnie odbywa się to na różnych etapach poszczególnych instytucji. Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH nie pozostaje obojętne wobec potrzeby diagnozy uwarunkowań otoczenia gospodarczego i społecznego możliwości wdrażania postulatów GOZ w Polsce. Dlatego, w tym temacie, w latach 2022-2023 zostały przeprowadzone badania naukowe finansowane z subwencji weryfikujące kontekst innowacji, strategii, zarządzania łańcuchami dostaw oraz instytucji formalnych i nieformalnych, a także miast kształtujących współczesne środowisko konkurowania w zgodzie z zasadami GOZ.

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w konferencji naukowej “Przedsiębiorstwa i miasta w gospodarce obiegu zamkniętego”. Kampania 17 Celów jest partnerem merytorycznym. Podczas wydarzenia zostaną przedstawione kluczowe wynik badań i podjęta zostanie dyskusja na temat bieżących uwarunkowań oraz kierunków rozwoju tej koncepcji wraz z Gośćmi – ekspertami w obszarach poruszanej problematyki. Kampanię 17 Celów reprezentować będzie Małgorzata Greszta, Partnerka Zarządzająca w CSR Consulting i Prezeska Fundacji Kampanii 17 Celów.

Zapraszamy!

HARMONOGRAM KONFERENCJI

8:30-9:00 Rejestracja
9:00-9:30 Powitanie
9:30-10:45 Panel I – Przedsiębiorstwo
Moderator: prof. dr hab. Krystyna Poznańska, Instytut Przedsiębiorstwa, SGH
Wprowadzenie: prof. SGH, dr hab. Paweł Bartoszczuk, Instytut Przedsiębiorstwa, SGH
dr Marek Błaszczyk, Instytut Rynków i Konkurencji, SGH
Małgorzata Greszta, Partnerka Zarządzająca, Kampania 17 Celów
Anna Hiszpańska-Małek, Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska L’Oreal Polska
Jolanta Okońska-Kubica, Dyrektor zarządzający ENVIPOL
prof. SGH, dr hab. Ewelina Szczech-Pietkiewicz, Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej, SGH

10:45-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:15 Panel II – Logistyka i łańcuchy dostaw
Moderator: dr Aneta Pluta-Zaremba, Katedra Logistyki, SGH
Wprowadzenie: dr Łukasz Marzantowicz, Katedra Logistyki, SGH
Sebastian Anioł, Wiceprezes firmy InPost
dr Joanna Archutowska, Katedra Logistyki, SGH
Małgorzata Niedzielska, grupa Inter IKEA
Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

12:15-13:00 lunch
13:00-14:15 Panel III – Uwarunkowania instytucjonalne
Moderator: dr Katarzyna Bentkowska, Instytut Rynków i Konkurencji, SGH
Wprowadzenie: dr Małgorzata Godlewska, Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, SGH
prof. dr hab. Małgorzata Bombol, Dyrektor Instytutu Zarządzania Wartością, SGH
dr Radosław Maruszkin, Adwokat, Kancelaria adwokacka dr Radosław Maruszkin, prawo, środowisko, klimat
Magdalena Mieteń, Food and Agri Sector Portfolio Senior Analyst, BNP Paribas
Konrad Nowakowski, Prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań PIOIRO
14:15-14:30 przerwa kawowa
14:30-15:45 Panel IV – Miasta
Moderator: dr Dominika Brodowicz, Katedra Miasta Innowacyjnego, SGH
Wprowadzenie: prof. SGH, dr hab. Katarzyna Sadowy, Zakład Zarządzania i Finansowania Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, SGH
Justyna Biernacka, doktorantka SGH, Sustainability Managing Partner, Materiality
Przemysław Chimczak-Bratkowski, Partner Zarządzający, ThinkCo
Rafał Czaja, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz efektywności
dr inż. Klara Ramm, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Politechnika Warszawska

16:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Fot: SGH