Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji on-line otwierającej II edycję Tygodnia 3R, która odbędzie się 21 listopada 2022 roku w godzinach 9.30 – 12.30.

Tydzień 3R to ogólnopolski projekt mający na celu podniesienie świadomości dot. zamykania obiegu odpadów w Polsce. Skierowany jest do różnego rodzaju podmiotów — miast i gmin, organizacji biznesowych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, szkół i mieszkańców – które organizują działania na rzecz redukcji konsumpcji rzeczy zbędnych, szukania nowych zastosowań dla rzeczy już raz użytych i recyklingu tych, które powrócić mogą do obiegu. Organizowany jest przez Koalicję 5 Frakcji w ramach Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (European Week for Waste Reduction – EWWR), mającego na celu podniesienie zapobiegania powstawaniu odpadów w Europie.

Konferencja 3R odbędzie się pod hasłem MIERZ WYŻEJ – REDUCE, REUSE, RECYCLE. W ten sposób chcemy podkreślić znaczenie wyższych poziomów postępowania z odpadami oraz zachęcić do podejmowania ambitnych wyzwań w zakresie gospodarki odpadami. Podczas wydarzenia wspólnie z ekspertami zastanowimy się, w jaki sposób hierarchia postępowania z odpadami oraz gospodarka obiegu zamkniętego odnoszą się do Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz aktualnych Megatrendów. Swoje dyskusje skoncentrujemy na praktycznym zastosowaniu Zasady 3R w łańcuchu wartości oraz zaprezentujemy przykłady dobrych praktyk z Polski i ze świata, potwierdzające jak mogą wyglądać wartościowe współprace międzysektorowe, które przekładają się na skalę osiąganych efektów.

Agenda

9.30 – 9.40 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI 3R

Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting, Członkini Zarządu Fundacji Koalicja 5 Frakcji ​

9.40 – 9.50 KOALICJA 5 FRAKCJI – 5 LAT DZIAŁAŃ NA RZECZ ZWIĘKSZANIA POZIOMU RECYKLINGU

Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting, Członkini Zarządu Fundacji Koalicja 5 Frakcji ​ ​

​9.50 – 10.15 MEGATRENDY A CYRKULARNOŚĆ – GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO W ŚWIETLE AKTUALNYCH WYZWAŃ I CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting, Członkini Zarządu Fundacji Koalicja 5 Frakcji ​

​10.15 – 10.35 CO MUSIMY ZROBIĆ, ABY CYRKULARNOŚĆ STAŁA SIĘ FAKTEM?  

PANEL DYSKUSYJNY

​prowadząca: Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting, Członkini Zarządu Fundacji Koalicja 5 Frakcji ​

Antonina Konarzewska, Country Manager, CYRKL

Agnieszka Oleksyn-Wajda, Dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju na Uczelni Łazarskiego

​10.35 – 10.50 CO MUSIMY ZROBIĆ, ABY CYRKULARNOŚĆ STAŁA SIĘ FAKTEM?  

GŁOS BIZNESU 

​prowadząca: Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting, Członkini Zarządu Fundacji Koalicja 5 Frakcji ​

Piotr Bruździak, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, STENA Recycling

10.50 – 11.05 przerwa

​11.05 – 11.35 BEZ ZASADY 3R NIE MA GOZ 

​prowadząca: Urszula Fabianiak, Koordynatorka Koalicji 5 Frakcji

Dorota Żmudzińska, Ekspertka ds. GOZ i gospodarki odpadami, Polski Pakt Plastikowy

Sebastian Gąszczak, Dyrektor Działu ETNSHE, L’Oreal Warsaw Plant

​11.35 – 12.20 O ZASADZIE 3R NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA – PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH INICJATYWY W MYŚL ZASADY 3R

​prowadząca: Urszula Fabianiak, Koordynatorka Koalicji 5 Frakcji

Aleksandra Surdykowska, PR and Marketing Manager, Stena Recycling

Małgorzata Chamera, Specjalista ds. Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Środowiska, Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.

Maria Malinowska-Sikora, Kierownik ds. Komunikacji i Promocji, Fundacja Habitat for Humanity Poland

Patrycja Rajczykowska – Strugalska, Dyrektor Biura Otwartej Bankowości, Santander Bank Polska

​12.20 – 12.30 PODSUMOWANIE KONFERENCJI 3R 

Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting, Członkini Zarządu Fundacji Koalicja 5 Frakcji

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY.

Rejestracja

Organizator