Koalicja 5 Frakcji

Zaproszenie

KONFERENCJA 3R. Reduce-Reuse-Recycle
Nowe Partnerstwo. Nowe Działania. – zmiana dzięki lokalnej międzysektorowej współpracy.

Zapraszamy na bezpłatną konferencję rozpoczynającą Tydzień 3R organizowany przez Koalicję 5 Frakcji, która odbędzie się 22 listopada 2021. Wydarzenie jest częścią Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (European Week for Waste Reduction – EWWR).

Wspólnie z ekspertami pokażemy nowe podejście do budowania lokalnych partnerstw, których potrzebujemy, by realizować zasadę 3R. Zaprezentujemy przykłady z Polski i ze świata, potwierdzające jak mogą wyglądać wartościowe współprace, które przekładają się na skalę działań.

W trakcie spotkania otwarty zostanie nabór do Inkubatora lokalnych Centrów 3R. Celem Inkubatora będzie dostarczenie merytorycznego wsparcia lokalnych pomysłów na miejsca, które zwiększają świadomość hierarchii gospodarowania odpadami, promując zapobieganie powstawaniu odpadów, ponowne wykorzystanie, naprawę, recykling i inne działania w wymiarze 3R.

Wymiana doświadczeń
Jednym z punktów agendy będzie panel dyskusyjny, na którym poruszmy temat tego, jak gospodarka obiegu zamkniętego działa w praktyce. W trakcie spotkania na czacie wymieniać będzie się można uwagami i pomysłami z gośćmi i uczestnikami.

Większość prelekcji odbędzie się w języku polskim, agenda przewiduje jedno wystąpienie w języku angielskim. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zapraszamy!

 

Agenda

Rejestracja

Patroni

Kontakt

katarzyna.szemraj@csr-consulting.pl