Zaproszenie

Zapraszamy na otwarte konsultacje narzędzia do mierzenia efektów działań biznesu na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Konsultacje odbędą się w środę 4 września w godz. 10-12 w Przestrzeni from Facebook przy ul. Koszykowej 61 w Warszawie. Zachęcamy do udziału przedstawicieli i przedstawicielki firm, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i naukowych zainteresowanych mierzeniem wpływu firm na osiągnięcie Agendy 2030.

Idea

W 2019 roku w ramach Kampanii 17 Celów zachęcającej biznes do podjęcia działań na rzecz Agendy 2030 przygotowujemy narzędzie do mierzenia efektów działań na rzecz realizacji Celów dla biznesu. Tego zadania podjęliśmy się wraz z Głównym Urzędem Statystycznym – Partnerem Merytorycznym Kampanii 17 Celów.

Narzędzie to ma przybrać formę krótkiej, przejrzystej listy kluczowych wskaźników, którą każda firma może umieścić w swoim raporcie pozafinansowym czy na stronie internetowej. Dzięki temu, możliwe będzie porównywanie wyników firm i mierzenie postępów realizacji w najważniejszych obszarach. Narzędzie to przyczyni się też do popularyzacji podejmowania działań na rzecz Agendy i ich mierzenia i raportowania. Lista wskaźników udostępniona zostanie polskiemu biznesowi bezpłatnie. Będziemy popularyzowana w ramach Kampanii 17 Celów. Brakuje obecnie na polskim rynku takiego narzędzia.

W celu wypracowania kluczowych wskaźników, zorganizowaliśmy warsztat ekspercki, do udziału w którym zaprosiliśmy ekspertów i ekspertki ze świata nauki, biznesu i organizacji pozarządowych, którzy zajmują się tematyką poruszaną w Agendzie. Przygotowali oni listę proponowanych wskaźników, które teraz poddać chcemy otwartym konsultacjom. Narzędzie opublikowane zostanie 25 września 2019 roku – w Światowy Dzień Działania na rzecz Agendy.

Mierzenie postępów
realizacji Agendy 2030

Mierzenie postępów przez kraje
Wszystkie 17 Celów i 169 zadań Agendy 2030 posiada przyporządkowane wskaźniki mierzenia postępów ich realizacji. Są to 232 wskaźniki uchwalone przez ONZ, w oparciu o które rządy raportują  postępy we wdrażaniu Agendy. W Polsce odpowiedzialny jest za to GUS, który przygotował specjalny portal prezentujący wyniki dla Polski.

Mierzenie postępów przez biznes
Wskaźniki krajowe ONZ nie zawsze są adekwatne dla biznesu. Dlatego powstała już analiza UN Global Compact i GRI przyporządkowująca do Celów i zadań  Agendy 2030 najczęściej stosowane przez biznes wskaźniki raportowania pozafinansowego (m.in. GRI). Z uwagi na mnogość zaproponowanych wskaźników, narzędzie to wymaga dokonania analizy istotności przez firmę raportującą. Wskaźniki raportowane przez firmy są w efekcie bardzo różne.

Więcej informacji

Rejestracja

Konsultacje są otwarte dla przedstawicieli i przedstawicielek firm, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i naukowych zainteresowanych działaniem na rzecz Agendy 2030.
Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Wymagana wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc ograniczona.

Kontakt

Aleksandra Kretkowska, tel. 881 090 576, aleksandra.kretkowska@csr-consulting.pl

Partnerzy

Partnerzy główni