Zaproszenie

Zapraszamy na otwarte konsultacje nowego narzędzia do mierzenia efektów działań biznesu na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Odbędą się w środę 4 września w godz. 10-12 w Przestrzeni from Facebook przy ul. Koszykowej 61 w Warszawie. Zachęcamy do udziału przedstawicieli i przedstawicielki firm, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i naukowych zainteresowanych mierzeniem wpływu biznesu na osiągnięcie Agendy 2030.

Idea

W 2019 roku, w ramach Kampanii 17 Celów, we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym, Partnerami Kampanii i ponad dwudziestoma instytucjami eksperckimi, stworzyliśmy nowy zestaw wskaźników SDGs. Narzędzie służy do mierzenia postępów w realizacji priorytetowych dla polskiego biznesu Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dzięki prostej formule krótkiej, przejrzystej listy kluczowych wskaźników, każda firma będzie mogła z niego skorzystać i umieścić wyniki w swoim raporcie pozafinansowym czy na stronie internetowej. Narzędzie będzie bezpłatne.

W ramach Kampanii 17 Celów dane będą zbierane i analizowane, aby mierzyć postępy w realizacji Agendy 2030 i wskazywać firmom krytyczne obszary do działania.

Narzędzie, poddawane obecnie konsultacjom, zostało przygotowane w szerokim gronie ponad 20 ekspertów i ekspertek ze świata nauki, biznesu i organizacji pozarządowych, którzy zajmują się tematyką poruszaną w Agendzie podczas serii warsztatów eksperckich i konsultacji online prowadzonych od kwietnia 2019 roku.

Finalna wersja narzędzia zostanie opublikowana zostanie 25 września 2019 roku – w Światowy Dzień Działania na rzecz Agendy.

Mierzenie postępów
realizacji Agendy 2030

Mierzenie postępów przez kraje
Wszystkie 17 Celów i 169 zadań Agendy 2030 posiada przyporządkowane wskaźniki mierzenia postępów ich realizacji. Są to 232 wskaźniki uchwalone przez ONZ, w oparciu o które rządy raportują  postępy we wdrażaniu Agendy. W Polsce odpowiedzialny jest za to GUS, który przygotował specjalny portal prezentujący wyniki dla Polski.

Mierzenie postępów przez biznes
Wskaźniki krajowe ONZ nie zawsze są adekwatne dla biznesu. Dlatego powstała już analiza UN Global Compact i GRI przyporządkowująca do Celów i zadań  Agendy 2030 najczęściej stosowane przez biznes wskaźniki raportowania pozafinansowego (m.in. GRI). Z uwagi na mnogość zaproponowanych wskaźników, narzędzie to wymaga dokonania analizy istotności przez firmę raportującą. Wskaźniki raportowane przez firmy są w efekcie bardzo różne. Dodatkowo, nie wszystkie zadania Agendy da się zmierzyć  obecnie stosowanymi wskaźnikami. Dlatego na całym świecie prowadzone są na różnych poziomach prace nad stworzeniem nowych zestawów wskaźników SDGs. W ramach Kampanii 17 Celów, podjęliśmy się tego zadania na polskim gruncie. Stworzyliśmy nowy, dedykowany zestaw wskaźników SDGs.

Więcej informacji

Rejestracja

Konsultacje są otwarte dla przedstawicieli i przedstawicielek firm, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i naukowych zainteresowanych działaniem na rzecz Agendy 2030.
Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Wymagana wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc ograniczona.

Kontakt

Aleksandra Kretkowska, tel. 881 090 576, aleksandra.kretkowska@csr-consulting.pl

Partnerzy

Partnerzy główni