Idea

Zapraszamy na Laboratorium 17 Celów: Dobra żywność – dobrze zdrowie, które odbędzie się w poniedziałek 10 września w centrum konferencyjnym Golden Floor Tower  na ul. Chłodnej 51 w Warszawie. Gospodarzem spotkania jest firma Danone – Partner Główny Kampanii 17 Celów

Laboratoria 17 Celów to spotkania tematyczne organizowane w ramach Kampanii 17 Celów zachęcającej biznes do podjęcia działań na rzecz Agendy 2030. Podczas Laboratoriów tworzone są pomysły na konkretne działania na rzecz kluczowych Celów.

Laboratorium 17 Celów: Dobra żywność – dobrze zdrowie poświęcone jest tematyce prawidłowego odżywiania i dobrej żywności w kontekście zdrowia. Wypracowywać będziemy pomysły dla firm na kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych wśród klientów; zmianę informacji na opakowaniach produktów spożywczych, aby spełniały rolę edukacyjną dla przeciętnego konsumenta; a także na zmniejszanie wpływu na środowisko podczas procesu produkcji żywności.

Ramowy program

poniedziałek, 10 września 2018
Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa
09:30 – 10:00
Rejestracja
10:00 – 11:30
SESJA WPROWADZAJĄCA

  • Biznes na rzecz Agendy 2030 – przegląd inspiracji – CSR Consulting, inicjator Kampanii 17 Celów
  • One Planet One Health – strategiczna odpowiedź Grupy Danone na wyzwania Agendy 2030 – Danone, gospodarz spotkania, Partner Główny Kampanii 17 Celów
  • Wprowadzenie do warsztatów – kluczowe fakty – prezentacje ekspertów
11:30 – 11:45
przerwa kawowa
11:45 – 14:00
SESJA WARSZTATÓW

3 sesje równoległe sesje warsztatowe mające na celu znalezienie pomysłów na działania firm w następujących obszarach:

  • Warsztat 1: Wiedza to nie wszystko – jak biznes może wspierać kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych wśród konsumentów?

Ekspert: dr Jolanta Tkaczyk, Akademia Leona Koźmińskiego

Wiedza to pierwszy krok do dobrego odżywiania – kolejnym jest stosowanie jej w praktyce. Celem warsztatów jest wypracowanie pomysłów dla biznesu na kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych wśród konsumentów. Szukać będziemy nie tylko pomysłów na skuteczne programy, ale też na nowe produkty i usługi, które ułatwią konsumentom kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych na trwałe.

  • Warsztat 2: Jak sprawić żeby informacje na opakowaniach produktów spożywczych spełniały rolę edukacyjną dla przeciętnego konsumenta? Szansa na współpracę biznesu, ekspertów i administracji

Ekspert: prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger, Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN

Aby konsument mógł prawidłowo się odżywiać i świadomie wybierać produkty ze sklepowej półki, musi wiedzieć co dokładnie kryje się w ich opakowaniach. Informacje zawarte na nich nie zawsze są jasne. Zadaniem dla grupy warsztatowej będzie szukanie pomysłów, które umożliwią szersze edukowanie konsumentów poprzez informacje na opakowaniach. To wyzwanie wymaga współpracy producentów, ekspertów i administracji, także skupiać się będziemy na projektach prowadzonych w szerokim partnerstwie.

  • Warsztat 3: W jaki sposób producenci żywności mogą zmniejszać swój wpływ na środowisko?

Ekspert: dr Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju

Produkcja żywności ma ogromny wpływ na środowisko naturalne i bioróżnorodność. Jak odpowiedzialnie produkować żywność? Jak zmniejszać ślad środowiskowy produktów żywnościowych? Tymi zagadnieniami zajmie się grupa warsztatowa, wypracowując pomysły na działania firm w zakresie zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko w procesie produkcji żywności.

14:00 – 14:15
Prezentacja wyników warsztatów
14:15 – 14:45
Lunch

Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji na Laboratorium 17 Celów!

Konferencja jest otwarta dla przedstawicieli firm i instytucji zainteresowanych podjęciem działań na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Udział bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

 

Partnerzy kampanii

Partnerzy główni