Idea

Zapraszamy na Laboratorium 17 Celów, które odbędzie się na jesień 2018. Gospodarzem spotkania jest Bank Zachodni WBK – Partner Główny Kampanii 17 Celów

Laboratoria 17 Celów to regionalne spotkania tematyczne organizowane w ramach Kampanii 17 Celów zachęcającej biznes do podjęcia działań na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Podczas Laboratoriów tworzone są pomysły na konkretne działania na rzecz kluczowych Celów.

Pierwsze laboratorium poświęcone jest wypracowywaniu pomysłów na działania instytucji finansowych na rzecz następujących wyzwań:

  • Niski poziom edukacji finansowej i wykluczenie finansowe,
  • Wzmacnianie przedsiębiorczości kobiet i ich pozycji w biznesie,
  • Aktywizacja klientów biznesowych i zachęcanie ich do podjęcia działań na rzecz Agendy 2030.

Każdemu z nich poświęcony będzie dedykowany warsztat.

Ramowy program

20 września 2018

Warszawa

09:30 – 10:00

Rejestracja

10:00 – 11:30

Wystąpienia otwierające:

  • BZ WBK – gospodarz spotkania, Partner Główny Kampanii 17 Celów
  • CSR Consulting – Inicjator Kampanii 17 Celów
  • Eksperci prowadzący warsztaty

11:30 – 11:45

Przerwa kawowa

11:45 – 14:00

3 równoległe sesje warsztatowe mające na celu znalezienie pomysłów na działania instytucji finansowych w zakresie następujących wyzwań:

  • Niski poziom edukacji finansowej i wykluczenie finansowe
  • Wzmacnianie przedsiębiorczości kobiet i ich pozycji w biznesie
  • Aktywizacja klientów biznesowych i zachęcanie ich do podjęcia działań na rzecz Agendy 2030

Moderacja sesji: Pogotowie Facylitacyjne

14:00 – 14:15

Prezentacja wyników warsztatów

14:15 – 14:45

Lunch

Rejestracja

Konferencja jest otwarta dla przedstawicieli firm i instytucji zainteresowanych podjęciem działań na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

 

Partnerzy kampanii

Partnerzy główni