Idea

Zapraszamy na Laboratorium 17 Celów: Rozwój gospodarczy dla wszystkich, które odbędzie się 20 września 2018 roku w centrum konferencyjnym Golden Floor Tower na ul. Chłodnej 51 w Warszawie. Gospodarzem spotkania jest Santander Bank Polska – Partner Główny Kampanii 17 Celów

Laboratorium poświęcone jest inkluzywnemu wzrostowi gospodarczemu. Podczas spotkania odbędą się 3 równoległe sesje warsztatowe:

  • Warsztat 1: Jak skutecznie podnieść poziom wiedzy finansowej w różnych grupach społecznych?
  • Warsztat 2: W jaki sposób wzmacniać pozycję kobiet w przedsiębiorstwach i wykorzystać ich potencjał do rozwoju firm?
  • Warsztat 3: W jaki sposób firmy poprzez wdrażanie strategii zrównoważonego łańcucha dostaw mogą pomóc swoim dostawcom w odpowiedzialnym rozwoju?

Laboratoria 17 Celów to spotkania tematyczne organizowane w ramach Kampanii 17 Celów zachęcającej biznes do podjęcia działań na rzecz Agendy 2030. Podczas Laboratoriów tworzone są pomysły na konkretne działania na rzecz kluczowych Celów.

Ramowy program

czwartek, 20 września 2018 Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa

09:30 – 10:00

Rejestracja

10:00 – 11:30

SESJA WPROWADZAJĄCA

  • Biznes na rzecz Agendy 2030 – przegląd inspiracji – CSR Consulting
  • Edukacja finansowa jako element przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu – Santander Bank – gospodarz spotkania, Partner Główny Kampanii 17 Celów
  • Wprowadzenie do warsztatów: kluczowe fakty – prezentacje ekspertów

11:30 – 11:45

Przerwa kawowa

11:45 – 14:00

SESJA WARSZTATÓW

3 sesje równoległe sesje warsztatowe mające na celu znalezienie pomysłów na działania firm w następujących obszarach:

  • Warsztat 1: Jak skutecznie podnieść poziom wiedzy finansowej w różnych grupach społecznych?

Ekspertka: dr hab., prof. UW Dominika Maison

Wykluczenie finansowe w Polsce często związane jest z niskim poziomem wiedzy finansowej. Wiele prowadzonych programów edukacyjnych okazuje się nieskutecznych. Celem warsztatów będzie wypracowanie pomysłów na działania, które mierzalnie podniosą poziom wiedzy finansowej w różnych grupach społecznych.

  • Warsztat 2: W jaki sposób wzmacniać pozycję kobiet w przedsiębiorstwach i wykorzystać ich potencjał do rozwoju firm?

Ekspertka: dr hab., prof. SGH Ewa Lisowska

Potencjał kobiet w polskim biznesie nadal nie jest w pełni wykorzystywany. Podczas warsztatów tworzyć będziemy pomysły na działania, które pozwolą przedsiębiorstwom wzmocnić pozycję pracujących w nich kobiet i wykorzystać ich zdolności do rozwoju organizacji.

  • Warsztat 3: W jaki sposób firmy poprzez wdrażanie strategii zrównoważonego łańcucha dostaw mogą pomóc swoim dostawcom w odpowiedzialnym rozwoju?

Ekspertka: dr Agata Rudnicka, Uniwersytet Łódzki

Wdrażanie strategii zrównoważonego łańcucha dostaw może pomóc dostawcom w odpowiedzialnym rozwoju, tworząc popyt na produkty i usługi odpowiedzialne społecznie i środowiskowo. Partnerska współpraca zamawiających i dostawców daje szansę na efekt synergii i zrównoważony wzrost biznesowy obu stron. Zadaniem dla grupy warsztatowej będzie szukanie pomysłów na takie działania zamawiających w ramach wdrażania strategii zrównoważonego łańcucha dostaw, które pozwolą im wspierać swoich dostawców w odpowiedzialnym rozwoju.

14:00 – 14:15

Prezentacja wyników warsztatów

14:15 – 14:45

Lunch

Rejestracja

Konferencja jest otwarta dla przedstawicieli firm i instytucji zainteresowanych podjęciem działań na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

 

Partnerzy kampanii

Partnerzy główni