Idea

Zapraszamy na drugie Laboratorium 17 Celów, które odbędzie się we wtorek 26 czerwca w Warszawie. Gospodarzem spotkania jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań – Partner Główny Kampanii 17 Celów

Laboratoria 17 Celów to regionalne spotkania tematyczne organizowane w ramach Kampanii 17 Celów zachęcającej biznes do podjęcia działań na rzecz Agendy 2030. Podczas Laboratoriów powstają pomysły na działania biznesu na rzecz wybranych, kluczowych Celów.

Laboratorium poświęcone jest wypracowywaniu pomysłów na działania w zakresie ecodesignu i zrównoważonych opakowań. Podczas warsztatów skupimy się na trzech składowych procesu projektowania i użytkowania opakowań: procesie ecodesignu w przedsiębiorstwie; procesie obiegu opakowania w łańcuchu wartości oraz użytkowania opakowania przez konsumentów. Zidentyfikować chcemy bariery, propozycje ich pokonania oraz szanse, z jakimi firmy stykają się w trakcie tych procesów. Dzięki temu, w wyniku warsztatów powstanie mapa procesu projektowania, wprowadzania na rynek i odzysku opakowań z propozycją konkretnych działań przedsiębiorstw na każdym etapie.

Ramowy program

Warszawa, Rezydencja Belweder-Klonowa, ul. Flory 2

26 czerwca, wtorek

09:30 – 10:00
Rejestracja
10:00 – 11:30
Wystąpienia otwierające:

  • Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań – gospodarz spotkania, Partner Główny Kampanii 17 Celów
  • CSR Consulting – Inicjator Kampanii 17 Celów
  • Eksperci prowadzący warsztaty
11:30 – 13:45
Równoległe sesje warsztatowe:

  • Proces ecodesignu w firmie – Marta Krawczyk, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Czy marketing koniecznie potrzebuje wybiórczego czerwonego lakieru?
Czy materiał ekologiczny to musi być szary karton?
Od czego zacząć zmianę opakowań w firmie?
Podczas warsztatu uczestnicy podejmą wyzwanie opracowania uniwersalnego procesu ekoprojektowania opakowań – czyli ustalenia jakiej wiedzy i narzędzi potrzebują różne działy w przedsiębiorstwach, żeby podjąć kluczowe decyzje o projekcie, wdrożeniu i logistyce nowych, zrównoważonych opakowań.

 

  • Opakowanie w łańcuchu wartości – prof. Artur Bartkowiak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Jaką wartość dodaną uzyskują firmy dzięki wdrożeniu zasad ekoprojektowania opakowań, zgodnych z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego? Jaka jest rola nowoczesnego opakowania?
Jakie szanse i zagrożenia dla zrównoważonych opakowań przedsiębiorstwa diagnozują w łańcuchu wartości – poza swoją organizacją?
Jakiej wiedzy firmy potrzebują, aby wdrażać gospodarkę obiegu zamkniętego opakowaniami i kto może im jej dostarczyć?
Wyzwaniem dla grupy warsztatowej będzie określenie szans i barier, funkcjonujących poza organizacją, do wdrożenia nowych, zrównoważonych opakowań w całym łańcuchu wartości.

 

  • Zaangażowanie konsumentów – dr hab. Małgorzata Koszewska, Politechnika Łódzka

Jak przekonać konsumentów do wyboru produktów opakowanych w zrównoważony sposób?
Jak wytłumaczyć konsumentom rolę opakowania i różnicę kiedy można unikać niepotrzebnych opakowań, a kiedy będzie się to wiązało z ryzykiem bezpieczeństwa produktu?
Zadaniem grupy warsztatowej będzie znalezienie pomysłów na zaangażowanie konsumentów i przekonanie ich do podejmowania odpowiedzialnych wyborów. Wdrażanie nowoczesnych, zrównoważonych opakowań nie będzie bowiem docenione przez konsumentów, jeśli nie będą mieli na ten temat odpowiedniej wiedzy.

 

Moderacja sesji: Pogotowie Facylitacyjne

13:45 – 14:00
Prezentacja wyników warsztatów
14:00 – 14:30
Lunch

Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji na Laboratorium 17 Celów!

Konferencja jest otwarta dla przedstawicieli firm i instytucji zainteresowanych podjęciem działań na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Partnerzy kampanii

Partnerzy główni