Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie on-line ZASADA 3R w SAMORZĄDACH, który odbędzie się w ramach Tygodnia 3R 24 listopada w godzinach 10.00 – 12.00.

Tydzień 3R to ogólnopolski projekt mający na celu podniesienie świadomości dot. zamykania obiegu odpadów w Polsce. Skierowany jest do różnego rodzaju podmiotów — miast i gmin, organizacji biznesowych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, szkół i mieszkańców – które organizują działania na rzecz redukcji konsumpcji rzeczy zbędnych, szukania nowych zastosowań dla rzeczy już raz użytych i recyklingu tych, które powrócić mogą do obiegu. Organizowany jest przez Koalicję 5 Frakcji w ramach Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (European Week for Waste Reduction – EWWR), mającego na celu podniesienie zapobiegania powstawaniu odpadów w Europie.

Agenda

10.00 – 10.20 WPROWADZENIE DO TEMATU

Urszula Fabianiak, Koordynatorka Koalicji 5 Frakcji

Punktem wyjścia do dyskusji w czasie warsztatu będzie zaprezentowanie roli samorządów w przechodzeniu na gospodarkę obiegu zamkniętego i szansach, jakie daje wdrażanie Zasady 3R w działania lokalnej społeczności.

10.20 – 11.10 PANEL DYSKUSYJNY 

prowadząca: Urszula Fabianiak, Koordynatorka Koalicji 5 Frakcji

Swoim doświadczeniem z realizacji działań w zgodzie z Zasadą 3R podzielą się przedstawiciele gmin, w których inicjatywy są już prowadzone, a także organizacji pozarządowych, które koordynują istniejące przestrzenie.

Izabela Szostak-Smith, Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe

Małgorzata Izdebska, Sekretarz Gminy Wołomin

Daria Mielcarzewicz, PO-DZIELNIA ​

Marcelina Zjawińska, Dzielnia Saska Kępa

11.10 – 11.50 WARSZTAT

prowadząca: Urszula Fabianiak, Koordynatorka Koalicji 5 Frakcji

W czasie warsztatu dyskutować będziemy o możliwościach tworzenia Lokalnych Centrów 3R na terenie gmin z aktywnym udziałem społeczności lokalnych.

11.50 – 12.00 PODSUMOWANIE

Urszula Fabianiak, Koordynatorka Koalicji 5 Frakcji

UDZIAŁ W WARSZTACIE JEST BEZPŁATNY.

Rejestracja

Organizator