Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarze: JAK MIERZYĆ WYŻEJ? – ZNACZENIE STRATEGII I WSKAŹNIKÓW WE WDRAŻANIU 3R, który odbędzie się w ramach Tygodnia 3R 25 listopada w godzinach 9.30 – 11.30.

Tydzień 3R to ogólnopolski projekt mający na celu podniesienie świadomości dot. zamykania obiegu odpadów w Polsce. Skierowany jest do różnego rodzaju podmiotów — miast i gmin, organizacji biznesowych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, szkół i mieszkańców – które organizują działania na rzecz redukcji konsumpcji rzeczy zbędnych, szukania nowych zastosowań dla rzeczy już raz użytych i recyklingu tych, które powrócić mogą do obiegu. Organizowany jest przez Koalicję 5 Frakcji w ramach Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (European Week for Waste Reduction – EWWR), mającego na celu podniesienie zapobiegania powstawaniu odpadów w Europie.

Agenda

Podczas webinaru wraz z ekspertami porozmawiamy o roli strategii dla organizacji, firm i instytucji oraz szansach, jakie daje ujęcie w nich Zasady 3R. Spojrzymy na modele biznesowe GOZ oraz zaprezentujemy narzędzia wspierające „zieloną” transformację.

9.30 – 9.35 OTWARCIE WYDARZENIA

Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting, Członkini Zarządu Fundacji Koalicja 5 Frakcji ​

9.35 – 10.00 STRATEGIE 3R W PRAKTYCE – PODEJŚCIE I NARZĘDZIA

Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting, Członkini Zarządu Fundacji Koalicja 5 Frakcji ​ ​

10.00 – 10.20 STRATEGIE 3R W PRAKTYCE – PODEJŚCIE I NARZĘDZIA CZY BIZNES JEST GOTOWY NA STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO GOZ?

Michał Mikołajczyk, Prokurent, Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

10.20 – 10.35 JAK MIERZYĆ, ABY „MIERZYĆ WYŻEJ’? NARZĘDZIA I WSKAŹNIKI GOZ – PRZEGLĄD

Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting, Członkini Zarządu Fundacji Koalicja 5 Frakcji ​  

10.35 – 11.00 PROJEKT OTO GOZ – WSKAŹNIKI DLA OCENY ROZWOJU GOZ NA POLSKIM RYNKU

Agnieszka Nowaczek, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie w Pracowni Badań Strategicznych

11.00 – 11.20 GOZ W PRAKTYCE, CZYLI O CYRKULARNYCH PROJEKTACH 4F

Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting, Członkini Zarządu Fundacji Koalicja 5 Frakcji

Przemysław Feliga, ESG Project Manager, OTCF

11.20 – 11.30 PODSUMOWANIE 

Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting, Członkini Zarządu Fundacji Koalicja 5 Frakcji

UDZIAŁ W WEBINARZE JEST BEZPŁATNY.

Rejestracja

Organizator