Zaproszenie

KOGO POWINIEN ZAINTERESOWAĆ ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW? 

Na to pytanie znajdą Państwo odpowiedź podczas webinaru otwierającego Kuźnię Rozwiązań – nowy cykl warsztatów edukacyjno-doradczych w formule „learn and act”, dedykowanych biznesowi.   

Czasu do realizacji Agendy 2030 mamy coraz mniej. Według raportu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, przy obecnym tempie działań wypełnimy zaledwie 26 spośród 169 zadań, które składają się na 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Choć coraz więcej firm deklaruje działania na rzecz Celów, często są one powierzchowne – w badaniu przeprowadzonym przez Światową Radę Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, 90% firm członkowskich odnosi się do SDGsów w swoich raportach, jednak tylko 15% łączy z nimi swoje długofalowe cele strategiczne i wskaźniki. Potrzebujemy zdecydowanych i ambitnych kroków ze strony biznesu, obejmujących nie tylko ich bezpośrednie działania, ale również całe łańcuchy wartości.

Wydarzenia, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich lat – pandemia COVID-19, agresja zbrojna Rosji na Ukrainę – z całą mocą pokazały, jak trafne jest określenie współczesnego świata jako „globalnej wioski”. Rozbudowane, międzynarodowe łańcuchy dostaw sprawiają, że cała światowa gospodarka jest systemem naczyń połączonych a jego zaburzenie w jednym miejscu może być dotkliwie odczuwalne na drugim krańcu globu. Produkcja i transport towarów odciskają ogromne piętno na naszej planecie – łańcuchy dostaw zaledwie ośmiu branż odpowiadają za ponad połowę światowych emisji gazów cieplarnianych. Dlatego tak ważne jest, żeby biznes zdał sobie sprawę z wartości, jaką niosą zrównoważone, transparentne i partnerskie łańcuchy dostaw.

Z tego powodu pierwszy cykl warsztatów w ramach Kuźni Rozwiązań w całości poświęcony jest tematyce Zrównoważonego Łańcucha Dostaw (ZŁD). W trakcie pierwszego, wstępnego webinaru:

  • opowiemy o tym, czym jest ZŁD, jaka jest jego rola w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw oraz dla których firm jest to temat priorytetowy
  • dokonamy przeglądu trendów oraz najważniejszych regulacji unijnych w zakresie odpowiedzialności biznesu w całym łańcuchu wartości
  • zwrócimy uwagę na działania w obszarze Celów Zrównoważonego Rozwoju, do których przyczyniać się będzie działalność w łańcuchu dostaw
  • przybliżymy szczegóły dotyczące uczestnictwa w Kuźni Rozwiązań oraz korzyści, jakie ze sobą niesie.

Informacje o spotkaniu

Webinar odbędzie się w poniedziałek 10.10.2022 roku o godzinie 13:30.

Spotkanie przewidziane jest na 45 minut. W pierwszej części Anna Prymas, ekspertka ds. Zrównoważonego Łańcucha Dostaw w firmie CSR Consulting, wprowadzi Państwa w temat ZŁD, omawiając:

  • Wyzwania, na które odpowiada ZŁD
  • Istotę działań w łańcuchu dostaw w odniesieniu do Celów Zrównoważonego Rozwoju
  • Zagadnienia, które powinny zostać ujęte przy strategicznym podejściu do ZŁD

Następnie zaplanowano czas na sesję pytań i odpowiedzi.

Uczestnictwo w webinarze jest bezpłatne.

Organizator