ZMOTYWOWANI MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW SERCA

Migotanie przedsionków (najczęstsze zaburzenie rytmu serca – arytmia) jest coraz bardziej powszechnym i palącym problemem zdrowotnym i społecznym, powodującym wysokie koszty leczenia. Badania naukowe ostatnich lat ukazały duży wpływ stylu życia na przebieg choroby i szanse remisji – powodując potrzebę usystematyzowania tej wiedzy i odpowiedniej edukacji pacjentów.

Celem stworzenia programu „Afib Companion” było wsparcie pacjentów z migotaniem przedsionków w ich zmaganiu z chorobą poprzez dostarczenie im odpowiednich materiałów edukacyjnych. „Afib Companion” to 90-dniowy program edukacyjno-ćwiczeniowy opracowany jako aplikacja na smartfona. Użytkownik aplikacji każdego dnia poświęca ok. 15 min na program, składający się z dwóch lekcji edukacyjnych (krótkie teksty), ćwiczenia oddechowego, dwóch ćwiczeń fizycznych oraz sesji relaksacyjnej (mindfulness).

Program jest tworzony przez zespół dwóch kardiologów, dwóch naukowców oraz psychologa (zobacz: www.afibcompanion.com/team

 REZULTATY I EFEKTY

Aplikacja została opublikowana w Google Play i Apple Store w marcu 2017. Do czerwca zarejestrowało się 250 użytkowników.

Aktualnie jesteśmy na etapie testowania aplikacji i jej dalszego rozwoju więc nie ma jeszcze danych dotyczących wpływu programu na jakość życia i zdrowia pacjentów. Gdy już opracujemy ostateczną wersję, planujemy wykonać randomizowane badanie kliniczne – wszystko po to, by sprawdzić czy program faktycznie przynosi pożądane efekty oraz, w razie pozytywnych wyników, użyć ich do promocji. Chcemy zachęcać środowisko lekarzy do wykorzystywania nowych technologii w profilaktyce i leczeniu pacjentów.

WYZWANIA DLA AFIB COMPANION SZANSAMI DLA BIZNESU

Największym wyzwaniem jest opracowanie systemu zaangażowania pacjentów w program – to typowy problem, z jakim borykają się wszystkie programy edukacyjne i interweniujące w styl życia. Aby tę przeszkodę pokonać – wspólnie z firmą Gerere – opracowujemy system grywalizacji, mający na celu zmianę sposobu interakcji użytkownika z aplikacją, np.: poprzez wprowadzenie awatara towarzyszącego podczas udziału  w programie, zbieranie punktów i możliwości ich wydania na nagrody.

Kolejnym wyzwaniem jest odnalezienie sponsora/inwestora. Rozwój aplikacji mobilnej jest kosztowny i aby przeprowadzić wszystkie planowane zmiany potrzebujemy wsparcia. Na daną chwilę szukamy sponsora m.in. wśród firm farmaceutycznych.

Korzyści z wejścia w partnerstwo/zaangażowanie w program:

  • promocja zainteresowania zdrowym stylem życia wśród pracowników – program może być łatwo dostosowany do wszystkich chorób serca i realizowany w ramach troski firmy o zdrowie pracowników,
  • [szczególnie dla firm farmaceutycznych]: użycie aplikacji do edukacji pacjentów na temat działania i skutków ubocznych stosowanych leków; rozwój znajomości marki; rozwój działań firmy w zakresie edukacji pacjentów i promocji zdrowego stylu życia; działanie w zakresie PR,
  • [dla organizacji zajmujących się edukacją i promocją zdrowego stylu życia]: aplikacja może być użyta jako podstawa do rozwinięcia nowych programów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

PREZENTACJA Z ZAPROSZENIEM DO WSPÓŁPRACY (PDF)

 

Wróć