Światowy Dzień Działania 2019

Światowy Dzień Działania 2019

Światowy Dzień Działania obchodzony jest 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są wydarzenia promujące Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Światowy Dzień Działania 2019

Światowy Dzień Działania 2018

Światowy Dzień Działania obchodzony jest co roku 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Tego dnia na całym globie organizowane są wydarzenia promujące Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce

Rządowy raport „Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce” został przyjęty przez Radę Ministrów 5 czerwca 2018 roku. Przygotowany został na pierwszy przegląd wdrażania przez Polskę Celów Zrównoważonego Rozwoju, który odbędzie się podczas sesji ministerialnej Forum Wysokiego Szczebla ds. Zrównoważonego Rozwoju ONZ w lipcu 2018 roku.

Global Tax Policy

Global Tax Policy

Firma Pirelli zakłada, że spójne i odpowiedzialne podejście do zarządzania finansami, także w aspekcie podatkowym, jest istotnym elementem zrównoważonego rozwoju biznesu.

Rule of law

Rule of law

Społeczeństwa z legalnymi, przewidywalnymi i przejrzyście działającymi instytucjami, w tym prawnymi, w których procesy przebiegają w sposób sprawny, zwiększają zaufanie, pobudzają inwestycje i wzrost. Właśnie dlatego GE aktywnie promuje silne rządy prawa na całym...