Zaproszenie

Jesteśmy w połowie czasu jaki został nam do zrealizowania Agendy 2030. Konieczne jest systemowe podejście oraz ambitne działania aby udało nam się ją osiągnąć. Dlatego właśnie stworzyliśmy Nawigator branżowy, w ramach którego wraz z partnerami opracowujemy konkretne branże. W wyniku prac ekspertów dla każdej branży powstają: mapa wpływu oraz mapa ambitnych działań. W zakładce branżowej znaleźć można również najważniejsze liczby obrazujące branże, raporty oraz dobre praktyki.

Gospodarka Przyszłości to cykl webinarów pokazujących jak może wyglądać branża w nowym zrównoważonym podejściu. Podczas webinaru promujemy wypracowane przez ekspertów materiały.

Pierwszą zakładką branżową, którą opracowujemy wraz z partnerem branżowym LPP, jest BRANŻA TEKSTYLNA.

Agenda

USZYJMY NA NOWO! BRANŻA TEKSTYLNA – 20 września 2022 10.00 – 11.45 ONLINE

10:00– 10:15    DLACZEGO TU JESTEŚMY? Małgorzata Greszta, Parter Zarządzająca CSR Consulting, Ewa Janczukowicz-Cichosz, Ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju LPP.

10:15– 10:30 AGENDA 2030 – ROLA BIZNESU Małgorzata Greszta, Kampania 17 Celów

10:30– 10:45   POLSKI RYNEK – CZEGO POTRZEBA ABY ZROBIĆ KROK KU CYRKULARNOŚCI (OKIEM PRODUCENTA I KONSUMENTA Aleksandra Oleksyn-Wajda, Dyrektorka Instytutu Zrównoważonego Rozwoju na Uczelni Łazarskiego, kierowniczka Akademii Biznesu i Prawa Mody Uczelni Łazarskiego

10:45– 11.05   MAPA WPŁYWU DLA BRANŻY TEKSTYLNEJ Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting, Inicjatorka Kampanii 17 Celów

11:05 –11:35  AMBITNIE! – CZY TO MOŻE SIĘ UDAĆ –  DEBATA EKSPERTÓW prowadzenie Małgorzata Greszta, Inicjatorka Kampanii 17 Celów. Udział w debacie wezmą:  Ewa Janczukowicz-Cichosz, Ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju LPP. ; Aleksandra Oleksyn-Wajda, Dyrektorka Instytutu Zrównoważonego Rozwoju na Uczelni Łazarskiego, Anna Potocka, UN Global Compact Poland Network, Magdalena Płonka, Dyrektorka Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania Ubioru

11:35 -11.45  Pytania publiczności

Rejestracja

Partner branżowy