Europe Sustainable Development Report 2020

Europe Sustainable Development Report 2020

The Europe Sustainable Development Report 2020 to druga edycja raportu  dotycząca postępów Unii Europejskiej i jej państw członkowskich w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju (SDGs). Raport został przygotowany przez zespoły niezależnych ekspertów z Sustainable...
Ziemianie atakują 2020

Ziemianie atakują 2020

Z drugiej edycji raportu Ziemianie atakują możemy dowiedzieć się między innymi że, pomimo tegorocznych doświadczeń pandemii, wzrosła nasza świadomość (z 72% do 78%) co do poważnego, wymagającego natychmiastowych działań, stanu Ziemi. A tylko 3% z nas nie dostrzega...
Zielona Odbudowa

Zielona Odbudowa

„Zielona Odbudowa. Od kryzysu do realnej zmiany”, to rekomendacje think tanku WiseEuropa m.in. dla twórców Krajowego Planu Odbudowy. Podpowiada jak inwestować pieniądze unijne, aby jak najlepiej zaadresować wyzwania XXI w: technologiczne, zdrowotne i klimatyczne....
Reinventing Capitalism: a transformation agenda.

Reinventing Capitalism: a transformation agenda.

Publikacja WBCSD, wyjaśnia, dlaczego kapitalizm może i powinien się zmienić – dlaczego właśnie teraz jest odpowiedni czas na nowe otwarcie.  Za zmianę odpowiedzialne są rządy, ale również firmy, które mogą być nośnikiem zmiany, tak jak każdy z interesariuszy. ...
Akademia 17 Celów

Akademia 17 Celów

Idea Z ogromną przyjemnością zapraszamy na pierwszą edycję Akademii 17 Celów. To program edukacyjny, który w praktyczny sposób pokaże jak włączyć Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategię firmy, a zarazem podnieść efektywność realizowanych inicjatyw. Wykorzystując naszą...