Progress on the Sustainable Development Goals: The gender snapshot 2020

Progress on the Sustainable Development Goals: The gender snapshot 2020

Raport „Progress on the Sustainable Development Goals: The gender snapshot 2020” to zestaw najnowszych danych i wskaźników dotyczących równości płci, w odniesieniu do poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Publikacja mówi zarówno na poczynionych na Świecie postępach , jak i negatywnym wpływie pandemii: jak zwiększenie ubóstwa kobiet, więcej obowiązków opiekuńczych czy przemoc domowa.

Cykl spotkań “Przy kawie o wskaźnikach”

Cykl spotkań “Przy kawie o wskaźnikach”

Zapraszamy państwa na cykl 4 cotygodniowych spotkań “Przy kawie o wskaźnikach”. Wspólnie zastanowimy się jakie dane powinniśmy uwzględnić w raportach CSR i z jakich wskaźników skorzystać. Spotkania będą się odbywały w każdy czwartek od 18 lutego do 4 marca. Finałowe spotkanie jest współorganizowane z Głównym Urzędem Statystycznym.

Agent 0017

Agent 0017

Agent 0017 to inicjatywa mająca na celu nabycie przez pracowników odpowiedniej wiedzy i niezbędnych umiejętności koniecznych do implementacji w firmie inicjatyw na rzecz 17 Celów.

Forum Inicjowania Rozwoju

Forum Inicjowania Rozwoju

Misją Forum Inicjowania Rozwoju jest inicjowanie, wspieranie i rozwijanie współpracy międzysektorowej (biznesu, sektora publicznego i organizacji pozarządowych) oraz promocja społecznej odpowiedzialności na Pomorzu.