SPOKO – Społeczny Kosz

SPOKO – Społeczny Kosz

SPOKO – Społeczny Kosz – projekt, który powstał, aby wspierać lokalne podmioty ekonomii społecznej.

Wsparcie finansowe szpitala

Firma BASF wsparła finansowo Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy. To największa placówka ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku. Przekazana przez firmę kwota pomogła w zakupie ambulansu transportowego typu A, którego koszt to ok. 180 tys. zł. Niemal połowę tej sumy...
Beauty Impact

Beauty Impact

Celem projektu jest rozpoczęcie branżowej współpracy nad budowaniem środowiska sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi sektora oraz osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju.