DOBRE PRAKTYKI

Eco Aware Production

Dzięki Eco Aware Production ograniczamy zużycie wody i energii w procesie produkcji odzieży.

Wyzwanie

Wyzwaniem jest globalne ograniczanie negatywnego wpływu branży odzieżowej na środowisko naturalne. W rozproszonym łańcuchu dostaw, który występuje w naszym sektorze, jeszcze ważniejsze stają się standardy opisujące wymogi, które muszą spełniać fabryki w zakresie zużywania zasobów naturalnych w procesie produkcji.

Powiązane ze strategią firmy

W 2019 roku zapoczątkowaliśmy pracę nad standardem Eco Aware Production, który jest jednym z filarów strategii zrównoważonego rozwoju „For People For Our Planet”.

Opis dobrej praktyki

Standard Eco Aware Production określa nasze wymogi wobec fabryk w zakresie ograniczania zużycia zasobów naturalnych. Fabryka działająca zgodnie ze standardem musi posiadać niezależne certyfikaty, które potwierdzają jej proekologiczne podejście, a jeśli ich jeszcze nie posiada, poddać się naszemu procesowi weryfikacji. Każda fabryka otrzymuje od nas, po analizie jej działalności, propozycję rozwiązań, które może wdrożyć, aby podnieść poziom dbałości o środowisko naturalne. Wspólnie ustalamy terminy wdrożeń i monitorujemy postępy, a fabryki, które uzyskują najlepsze rezultaty, zostają dodane do listy producentów Eco Aware Production. Dzięki projektowi mamy lepszą wiedzę na temat naszych dostawców, którzy prowadzą produkcję w sposób bardziej zrównoważony od innych i to oni są coraz częściej wybierani przez naszych kupców. Klienci LPP mogą zweryfikować wybrany model z kolekcji poprzez metkę umieszoną na każdym elemencie garderoby wyprodukowanej zgodnie ze standardem Eco Aware Production.

Efekty dobrej praktyki

W 2021 roku 30% fabryk, tj. 143 dostawców szyjących w południowej Azji zostało objętych standardem Eco Aware Production. Do 2023 roku standard obejmie 100% fabryk jeansów.
Nasi dostawcy zmniejszają w procesie produkcji zużycie energii oraz ją odzyskują, zwiększając zarazem poziom wykorzystywania jej ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie działają w zakresie zmniejszania poziom zużycia wody m.in. poprzez zastosowanie rozwiązań zapewniających jej wykorzystanie w obiegu zamkniętym.

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
13. Działania w dziedzinie klimatu
BRANŻA: Tekstylna
ORGANIZACJA: LPP
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY