Branża tekstylna – dlaczego to ważne

W branży tekstylnej od 2000 do 2015 roku nastąpił dwukrotny wzrost sprzedaży, a tendencja jest nadal wzrostowa. Jednocześnie spadła utylizacja i tylko 1% produktów zwracane jest ponownie do obiegu, czyli system jest prawie całkowicie linearny. Wartość przemysłu tekstylnego szacuje się na 1,3 bln dolarów, co niesie za sobą duży wpływ zarówno środowiskowy, jak i społeczny. Wyzwania, które stoją przed branżą są ogromne, dlatego warto pochylić się nad nią i wspólnie pokazać możliwości pozytywnego wpływu.

Zapraszamy do obejrzenia webinaru Gospodarka Przyszłości. Branża tekstylna. Uszyjmy na nowo. :

Branża w liczbach:

„Branża tekstylna to jedna z kilku priorytetowych branż wskazywanych w unijnym Planie Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Model w którym produkujemy i konsumujemy, nie oglądając się za siebie, ani nie patrząc przed siebie dobiega końca. W tej chwili zawracamy do obiegu jedynie 8,6% tego co używamy i to musi się zmienić – nie tylko w tym sektorze. Wiele w ostatnich latach dyskutowano również o wpływie społecznym branży, w szczególności w kontekście zrównoważonych łańcuchów dostaw. Bardzo się cieszę, że wspólnie z LPP podjęliśmy dyskusję na temat roli i szerokiego wpływu branży w kontekście Agendy 2030. To bardzo ważny sektor polskiej gospodarki z ogromnymi możliwościami budowania świadomości konsumentów. Wybór kluczowych Celów i zadań to pierwszy krok. Kolejne przed nami i mocno zachęcam do dołączenia do tej podróży!”

Małgorzata Greszta

Inicjatorka Kampanii 17 Celów

Kluczowe cele i kierunki działań dla branży tekstylnej

Dodatkowe cele

Okiem praktyka

„Długofalowa strategia dla branży zakłada zamknięty obieg tekstyliów. Potrzebujemy technologii recyklingu, która pozwoli w sposób opłacalny i na dużą skalę przerabiać ubrania na pierwotne włókna. Dzięki temu realnie zmniejszy się wykorzystanie surowców pierwotnych oraz ilość odpadów tekstylnych. Obecnie na świecie jedynie 10% tkanin stosowanych w branży modowej pochodzi z recyklingu – przede wszystkim są to przerobione butelki PET. Sprawny recykling tkanin to nie tylko odpowiednia technologia, ale cały system polegający na efektywnej zbiórce odzieży i jej sortowaniu. LPP jako lider branży do końca 2023 roku przeznaczy 1 mln zł na nowe technologie pozwalające wyeliminować problem bezużytecznych odpadów tekstylnych.”
Dorota Jankowska – Tomków

Dyrektorka działu zrównoważonego rozwoju , LPP

Raporty

Loading...

  Dobre praktyki

  Loading...

   Inicjatywy branżowe

   Standardy

   Partner branżowy