DOBRE PRAKTYKI

Working for greater equality and opportunity

W 2014 r. Gap Inc. stało się jedną z 10 firm, które przystąpiły do inicjatywy „She Works” Clinton Global Initiative Commitment to Action na rzecz zwiększenia możliwości zatrudnienia kobiet na całym świecie.

Opis dobrej praktyki

Firma odzieżowa Gap Inc. została założona w 1969 roku jako równościowa inwestycja między kobietą a mężczyzną – Doris Fisher i jej mężem Don’em. W tych czasach przedsiębiorcza aktywność kobiet nie była standardem. Do roku 2014 kobiety stanowiły około 74% siły roboczej w firmie, zajmując często stanowiska globalnych menedżerów (68%). Większość klientów pięciu marek należących do firmy to kobiety.

Już 2007 roku firma uruchomiła P.A.C.E. – program dla kobiet szyjących odzież; poprzez udział w nim pracownice zyskują nowe umiejętności i pewność siebie, co pozwala im wzmacniać pozycję zarówno w miejscu pracy, jak i w życiu prywatnym. We wrześniu 2015 r. firma rozszerzyła działania w ramach P.A.C.E. i postawiła sobie nowy cel – do roku 2020 zamierza dotrzeć do miliona kobiet na całym świecie. Na udziale kobiet w P.A.C.E. korzystają także ich rodziny i społeczności – to z kolei wzmacnia samą firmę.

W 2014 r. Gap Inc. stało się jedną z 10 firm, które przystąpiły do inicjatywy „She Works” Clinton Global Initiative Commitment to Action na rzecz zwiększenia możliwości zatrudnienia kobiet na całym świecie. To prowadzone przez Bank Światowy partnerstwo stawiało sobie za cel stworzenie nowych miejsc pracy dla ponad 300 000 kobiet w ciągu dwóch lat. W ramach swojego zobowiązania firma podpisała się pod zasadami „Wzmocnienia pozycji kobiet” (Women’s Empowerment Principles), opracowanymi przez UN Women i United Nations Global Compact. Zaprojektowane z myślą o biznesie zasady obejmują takie dziedziny, jak rozwój zawodowy kobiet i konieczność publicznego informowania o postępie firm w kwestii równości płci.

Firma upublicznia również dane potwierdzające równość wynagrodzeń za pracę, a przeprowadzone przez firmę w tym zakresie analizy zatwierdzane są przez zewnętrznego audytora, specjalizującego się w strategiach płci i różnorodności. W 2015 r. firma Gap Inc. stała się pierwszym i jedynym przedsiębiorstwem na liście Fortune 500, które ujawniło zasady płac w kontekście równości płci, co nie było wówczas standardem (np. w tym czasie w USA kobieta zarabiała 80 centów, podczas gdy mężczyzna – za tę samą pracę – pełnego dolara).

W 2016 r. firma Gap Inc. otrzymała nagrodę Catalyst Award za kulturę równości, integracji i tworzone szanse. Catalyst nagrodził Gap Inc. za przywództwo w działaniach na rzecz równouprawnienia kobiet, silną reprezentację kobiet na wszystkich poziomach struktury firmy, a także zasługi na rzecz wspierania kobiet, w tym pracowników, klientów i osób powiązanych z działalnością firmy na całym świecie.

Dbając o wypracowane standardy równości, firma tworzy nieograniczone możliwości – zarówno dla osób dotkniętych w jakikolwiek sposób jej działalnością, jak i dla samej siebie. Poprzez sprawiedliwe wyrównanie wynagrodzenia kobiet, podnosząc poziom płacy minimalnej (2015 r – 10 $/1h dla 60 000 pracowników w USA) i wypowiadając się przeciwko dyskryminacji (w tym ze względu na orientację seksualną), firma przyczynia się do zapewnienia większej równości dla wszystkich. Poprzez upublicznianie każdej z tych kwestii firma stara się zachęcić inne firmy do wprowadzania podobnych praktyk.

 

5. Równość płci
8. Wzrost gospodarczy i godna praca
10. Mniej nierówności
BRANŻA: Tekstylna
ORGANIZACJA: GAP
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY