DOBRE PRAKTYKI

Zielone obligacje (GBP)

Zielone Obligacje (ang. Green Bonds) dostarczą funduszy na realizację projektów zapewniających korzyści dla środowiska naturalnego.

Opis dobrej praktyki

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym wymaga nie tylko wizji, ale także efektywnego finansowania. Należące do ICMA instytucje rynku kapitałowego wraz ze swoimi interesariuszami doprowadziły do stworzenia nowego instrumentu – tzw. Zielonych Obligacji (ang. Green Bonds), które dostarczą funduszy na realizację nowych i już toczących się projektów, zapewniających konkretne korzyści dla środowiska naturalnego. Projekt Zielonych Obligacji zaangażował społeczność blisko 200 instytucji z całego świata. Po szerokich konsultacjach Zielone Obligacje zostały zaktualizowane i wydane po raz kolejny w 2016 roku.

Instytucje zaangażowane w rynek Zielonych Obligacji – emitenci, inwestorzy, pośrednicy – mogą przyjąć dobrowolnie wytyczne dotyczące Zielonych Obligacji (Green Bond Principles, GBP). Wśród zasad zebranych w GBP znalazły się m.in. zapisy dotyczące transparentności i jawności rynku Zielonych Obligacji, a także promujące spójność i rozwój rynku. Spójne, precyzyjne dla wszystkich zasady sprzyjają efektywnej realizacji transakcji – z pożytkiem dla środowiska naturalnego. Kodeks zawiera m.in. wskazówki dotyczące emisji Zielonych Obligacji, selekcji projektów i oceny ich wpływu na środowisko naturalne.

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
13. Działania w dziedzinie klimatu
14. Życie pod wodą
15. Życie na lądzie
BRANŻA: Finansowa
ORGANIZACJA: International Capital Market Association
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY