DOBRE PRAKTYKI

Blu Planet

Praktyka Blu Planet wpisuje się w strategię społecznej odpowiedzialności biznesu grupy hotelarskiej Carlson Rezidor, właściciela sieci. Należące do niej hotele uczestniczące w projekcie instalują wodooszczędne technologie oraz angażują gości i personel w kwestie oszczędzania wody.

Opis dobrej praktyki

Radisson Blu świadczy wysokiej jakości usługi hotelarskie. Mając świadomość, że branża turystyczno-hotelarska powoduje wzrost zapotrzebowania na wodę, w Radisson Blu postanowiono w sposób odpowiedzialny zmierzyć się z wyzwaniem ochrony zasobów wodnych występujących na Ziemi.

W kontekście prognoz z których wynika, że w 2025 roku ponad połowa ludzkości może mieć problemy z dostępem do wody, firma Radisson Blu podjęła decyzję o redukcji poziomu wykorzystania wody w hotelach należących do sieci. Inicjatywy na rzecz oszczędzania wody są prowadzone wspólnie z partnerami zewnętrznymi takimi jak min.: Water Footprint Network czy Just a Drop.

Praktyka Blu Planet wpisuje się w strategię społecznej odpowiedzialności biznesu grupy hotelarskiej Carlson Rezidor, właściciela sieci. Należące do niej hotele uczestniczące w projekcie instalują wodooszczędne technologie oraz angażują gości i personel w kwestie oszczędzania wody. Działania te mają szczególną wagę w regionach, w których woda jest trudno dostępna.

Poprzez działania podejmowane od roku 2007 przez sieć w zakresie wykorzystania wodooszczędnych technologii, angażowania pracowników i gości firma przyczynia się do ochrony zasobów wodnych i zmniejsza stopień swojego negatywnego oddziaływania na środowisko. Wśród prowadzonych inicjatyw są takie, które pozwalają ograniczyć zużycie wody (np. poprzez ponowne wykorzystanie ręczników, redukcję ilości wody wykorzystywanej do przygotowywania posiłków), zmniejszyć ilość stosowanych środków chemicznych czy zapewnić recycling odpadów z mydła. To również działania mające na celu redukcję zużycia energii i wody (eco-labels), które pozwalają budować i utrwalać świadomość nt. wartości i znaczenia wody pitnej oraz energii oraz zachęcają do takich postaw i nawyków, które pozwalają zmniejszyć ich niepotrzebne zużycie.

Więcej szczegółów na temat projektu na stronie CENTRUM UNEP/GRID-WARSZAWA.

unep

6. Czysta woda i warunki sanitarne
14. Życie pod wodą
15. Życie na lądzie
BRANŻA: Turystyczna i horeca
ORGANIZACJA: Radisson Blu
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY