DOBRE PRAKTYKI

ZERO marnowania wody

Ograniczenie zużycia wody w procesie warzenia piwa.

Wyzwanie

Woda to jeden z kluczowych obszarów strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg. Stanowi 92 proc. piwa i od niej zależy jego jakość. Jednocześnie, według badań , do 2025 r. 2/3 ludności na świecie może cierpieć z powodu niedoborów wody, zagrożone będą też ekosystemy. Dlatego odpowiedzialne pozyskiwanie i zrównoważone gospodarowanie wodą są wpisane w bieżącą działalność Carlsberg Polska. Główny cel to zmniejszenie o połowę zużycia wody w browarach do 2030 roku.

Powiązane ze strategią firmy

Carlsberg Polska realizuje w ramach globalnej strategii Grupy Carlsberg program Together Towards ZERO, obejmujący cztery priorytety i cele, które mają być osiągnięte do 2030 r., z okresem przejściowym w 2022 r., tj: ZERO śladu węglowego, ZERO marnowania wody, ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu oraz kultura ZERO wypadków. Program określa, w jaki sposób Grupa realizuje swoją misję warzenia piwa dla lepszego dziś i jutra. Założenia TTZ są zgodne z celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Opis dobrej praktyki

W 2017 r. Grupa Carlsberg ogłosiła ambitne cele zrównoważonego rozwoju pod hasłem Together Towards ZERO. Zakładają one m.in. ograniczenie zużycia wody w browarach o 25% do 2022 r., a do 2030 – o 50%. Carlsberg Polska znacząco podnosi efektywność wykorzystywania wody w swojej działalności i zapewnia zrównoważony pobór wody. Firma aktywnie uczestniczy w realizacji tej ambicji konsekwentnie monitorując i ograniczając zużycie wody oraz inwestując i wdrażając innowacje w swoich browarach. Dzienny monitoring zużycia wody, analizy i optymalizacje np. procesów mycia, pozwalają efektywnie gospodarować wodą i tam, gdzie to możliwe, wykorzystywać ją ponownie. Wodę odzyskuje się m.in. z płukania filtrów węglowych, piaskowych, wymienników jonitowych i skraplaczy. Ponownie wykorzystuje się oczyszczoną wodę np. do chłodzenia pomp, a na linii pakowania do mycia puszek po rozlewie.

Efekty dobrej praktyki

W 2020 r. w browarach Carlsberg Polska osiągnięto rekordowo niskie zużycie wody: 2,66 hl na 1 hl gotowego piwa (w 2019 r. zużywano 2,89 hl/hl piwa).

6. Czysta woda i warunki sanitarne
13. Działania w dziedzinie klimatu
BRANŻA: Handlowa
ORGANIZACJA: Carlsberg Polska
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY