DOBRE PRAKTYKI

Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom

Oleje powstają ze starannie wyselekcjonowanych nasion rzepaku, którego plony zależą od zapylaczy – pszczoły miodnej i dzikich gatunków pszczół. Od lat, na całym świecie, obserwuje się zjawisko masowego ginięcia pszczół.

Opis dobrej praktyki

CZERPAĆ Z NATURY, WSPIERAĆ NATURĘ

Kujawski to marka czerpiąca z natury, której bliska jest troska o środowisko naturalne. Oleje powstają ze starannie wyselekcjonowanych nasion rzepaku, którego plony zależą od zapylaczy – pszczoły miodnej i dzikich gatunków pszczół. Od lat, na całym świecie, obserwuje się zjawisko masowego ginięcia pszczół. Składa się na nie wiele różnych przyczyn – zmiany w gospodarce rolnej, niewłaściwe stosowanie środków ochrony roślin, zanieczyszczenie środowiska, choroby pszczół, ale także brak pożywienia – pyłku i nektaru z kwiatów pożytkowych, przyjaznych pszczołom.

Dlatego też, w 2011 roku, zdecydowaliśmy się zainicjować program „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Początkowo naszym celem było zwrócenie uwagi na problem wymierania pszczół. Przez pierwsze pięć lat trwania programu budowaliśmy świadomość społeczną zwracając uwagę, jak wiele codziennie stosowanych produktów zawdzięczamy pszczołom – owoce, warzywa, ubrania i kosmetyki. Pokazywaliśmy też różnorodność pszczół, w Polsce występuje bowiem ponad 470 gatunków tych zapylaczy.

Od 2016 roku skupiamy się na działaniach, które bezpośrednio wpływają na zmianę sytuacji pszczół w Polsce. Zachęcamy i pokazujemy jak każdy z nas, poprzez założenie MIEJSCA PRZYJAZNEGO PSZCZOŁOM, może się przyczynić do ochrony pszczołowatych oraz różnorodności biologicznej. Nasze działania od początku programu kierujemy do wielu grup społecznych – konsumentów, lokalnych społeczności, samorządów, społeczności szkolnych (nauczycieli, animatorów i dzieci).

WYZWANIE DLA BIZNESU – ZAPROSZENIE DO DZIAŁANIA

Do niedawna działania w programie koncentrowały się na edukacji i podnoszeniu świadomości społecznej na temat pszczół i ich znaczenia dla środowiska. Od 2016 roku skupiliśmy się na realnych działaniach, które może podjąć każdy z nas. Zaangażowaliśmy mieszkanki i mieszkańców wszystkich gmin w Polsce do zakładania Miejsc Przyjaznych Pszczołom – takich, w których pszczoły znajdą pożywienie, czyli rośliny dające nektar i pyłek.

W roku 2017 stawiamy sobie ambitny cel – chcemy stworzyć 20 000 Miejsc Przyjaznych Pszczołom. Taki rezultat można osiągnąć jedynie we współpracy z różnymi Partnerami. W związku z tym zaprosiliśmy gminy do podpisania Manifestu Gminy Przyjaznej Pszczołom oraz do podjęcia konkretnych działań na rzecz pszczół. Wspierają nas również organizacje pozarządowe – Stowarzyszenie Natura i Człowiek, Fundacja Ekotrend, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Gerere Fun for Good. Do akcji zaprosiliśmy centra ogrodnicze z całej Polski, w których można zakupić rośliny przyjazne pszczołom oraz dowiedzieć się więcej o programie i potrzebach pszczół. Kontynuujemy organizację obchodów Wielkiego Dnia Pszczół oraz programu edukacyjnego Akademia Przyjaciół Pszczół.

Dotychczasowe rezultaty programu zawdzięczamy szeroko zakrojonej współpracy międzysektorowej. W program zaangażowane były środowiska akademickie, naukowcy, eksperci, przedstawiciele mediów, organizacje pozarządowe, samorządy, placówki oświatowe i wspierające wychowanie, Ogrody Botaniczne, Parki Narodowe i Krajobrazowe oraz wiele innych. Program tworzy też przestrzeń do zaangażowania się biznesu.

FIRMY MOGĄ DOŁĄCZYĆ DO PROGRAMU NA RÓŻNE SPOSOBY, M.IN.:

 • zachęcając swoich pracowników do zakładania Miejsc Przyjaznych Pszczołom: indywidualnie, lub w ramach wolontariatu pracowniczego,
 • motywując do tworzenia Miejsc Przyjaznych Pszczołom swoich klientów, partnerów biznesowych lub lokalną społeczność,
 • wspierając organizacje pozarządowe lub placówki edukacyjne, które działają na rzecz pszczołowatych poprzez edukację czy tworzenie Miejsc Przyjaznych Pszczołom,
 • angażując się w obchody Wielkiego Dnia Pszczół, który przypada 8.08; zapraszamy do współpracy firmy z całej Polski, które mogą zorganizować zabawy, gry i inne atrakcje edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

ZAPROSZENIE DLA FIRM (PDF)

REZULTATY I EFEKTY

 • do tej pory (20.09.2017) powstało 17 417 Miejsc Przyjaznych Pszczołom,
 • blisko 60 gmin zaangażowało się w działania w ramach Manifestu Gmin
 • ponad 20 sklepów ogrodniczych przyłączyło się do programu i pomaga konsumentom wybierać rośliny przyjazne pszczołom
 • 2 600 placówek oświatowych zaangażowało się w Akademie Przyjaciół Pszczół
 • 3 850 uczniów i uczennic wzięło udział w grywalizacji wykonując ponad 11 000 zadań
 • ok. 36 000 osób uczestniczyło w Wielkim Dniu Pszczół
 • około 50 instytucji co roku włącza się w organizację Wielkiego Dnia Pszczół
 • przekazaliśmy 26 grantów dla lokalnych społeczności na działania na rzecz pszczół
 • Zasady Przyjaciół Pszczół poparło ponad 40 200 osób

 

2. Zero głodu
4. Dobra jakość edukacji
11. Zrównoważone miasta i społeczności
13. Działania w dziedzinie klimatu
15. Życie na lądzie
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: Spożywcza
ORGANIZACJA: ZT Kruszwica
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY