DLACZEGO GLOBALNE WYZWANIA WYMAGAJĄ LOKALNYCH ROZWIĄZAŃ?

Europa potrzebuje bardziej zaangażowanych, społecznie świadomych i aktywnych obywateli, aby sprostać wyzwaniom, przed którymi stoi. W odpowiedzi na nie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zainicjowała nowy program europejski – Global Challenges Local Solutions.
Celem programu jest wsparcie i rozwój lokalnej filantropii, edukacja i wzmocnienie lokalnych społeczności. Chcemy, by lokalne społeczności rozwiązywały globalne problemy na poziome lokalnym, stąd pomysł na konkurs grantowy, który ma im to umożliwić.

Przy wyborze inicjatywy kierowaliśmy się Celami Zrównoważonego Rozwoju, na nasze potrzeby wybraliśmy 8 z nich, które chcemy promować w ramach programu i dążyć do ich rozwiązania przez społeczności lokalne z całej Europy.

Inicjatywa kierowana jest do społeczności lokalnych w całej Europie. Projekty będą realizowane przez tzw. community foundations (CF) i lokalne organizacje filantropijne.

REZULTATY I EFEKTY

Chcemy w nasz projekt zaangażować jak najwięcej partnerów. Aktualnie są nimi: Fundacja Dobra Sieć, ukraińska organizacja Ednannia i niemieckie stowarzyszenie European Community Foundation Initiative. Do tego grona zaprosimy również m.in. DAFNE oraz narodowe organizacje skupiające CF. Głównym celem inicjatywy jest rozwiązywanie globalnych wyzwań, jakie stanowią SDGs, na poziomie lokalnym. Chcemy, by to od oddolnych inicjatyw społecznych rozpoczynało się rozwiązywanie problemów takich jak: ubóstwo, przemoc, edukacja itd. Liczymy, że dzięki naszemu programowi zachęcimy do tego lokalne społeczności w całej Europie, a także stworzymy zbiór dobrych praktyk. Będziemy badać skuteczność realizacji celów poprzez ankietę, przeprowadzoną pośród uczestników. Postęp realizacji projektów będzie sprawdzany podczas prowadzonych przez nas monitoringów.

WYZWANIE DLA BIZNESU – ZAPROSZENIE DO DZIAŁANIA

Chcielibyśmy, by firmy zaangażowały się przede wszystkim operacyjnie – promując naszą inicjatywę, ale także i finansowo. Aktualnie posiadamy środki w wysokości 500 000 dolarów od Fundacji Motta, jednak chcemy by nasz fundusz był w pełni wystarczalny i oferował rocznie 20-30 grantów w wysokości średnio 15 tys. dolarów. Do tego właśnie zapraszamy firmy, by pomogły uczynić nasz fundusz stabilnym.

W naszym programie przewidujemy również tzw. donor advised funds, czyli fundusze ze wskazaniem darczyńcy. Mamy już taki jeden przykład – zakończyliśmy właśnie projekt z BGŻ BNP Paribas, w ramach którego wspieraliśmy organizacje współpracujące z uchodźcami.

Akademia Rozwoju Filantropii

Wróć