Kampania 17 Celów 2022

W roku 2022 prowadzona była VI edycja kampanii pod hasłem 2022: Partnerstwa Przyszłości. Hasłami przewodnimi Kampanii były: ścieżki edukacyjne, Dobre Cele, 17 Celów w trasie.

 

Konferencja podsumowująca Kampanię 2021 oraz otwierająca Kampanię 2022: Agenda 2030 – Zmierzmy się! odbyła się 22 lutego 2022.  Spotkanie otworzył– Podsekretarz stanu Mariusz Golecki z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. O tym jak w jaki sposób mierzyć jak miasta i regiony radzą sobie z celami zrównoważonego rozwoju dowiedzieliśmy się od GUSu. A Marcin Napiórkowski – badacz współczesnych mitów, który obala te szkodliwe, a czasem tworzy nowe, pozytywne mitologie opowiedział nam, dlaczego same dane nie wystarczą, aby zainteresować i zmotywować firmy i ludzi do działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Poznaliśmy też dobre praktyki z zakresu mierzenia wpływu na realizację Agendy 2030 i dowiedzieliśmy się co to jest i jak przeciwdziałać SDG washing.

 

Na wiosnę ruszyliśmy w trasę. Nasze coroczne Forum Inspiracji rozbiliśmy na 4 konferencje w różnych miastach w Polsce: Kielce, Łódź, Poznań, Wrocław. W sumie na dotarliśmy do ponad 300 osób. Duże znaczenie przy organizacji wydarzeń miało zaangażowanie lokalnych samorządów. Spotkania otwierane były przez: prezydenta Kielc Bogdana Wentę, wiceprezydentów Adama Pustelnika – Łódź, Jakuba Mazura – Wrocław oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka.
W sumie odbyło się 13 wystąpień eksperckich oraz 33  sesje stolikowe z niezliczoną ilość dobrych praktyk.

 

Jako Kampania 17 Celów wraz z CSR Consulting oraz Natalią Hatalską (infuture.institute) podjeliśmy się, jako pierwsi w świecie, zbadania jak aktualne trendy wpływają na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Dzięki wykorzystaniu asymetrycznej macierzy relacji oraz zaangażowaniu kilkudziesięciu ekspertów z różnych obszarów gospodarki udało się zbadać w jaki sposób 54 trendy identyfikowane przez Infuture.institute wpływają na 17 SDGs. zobacz W metodologii badania został wypracowany autorski wskaźnik – tzw. mapy cieplne. Raport ma na celu wskazanie świadomemu biznesowi tych obszarów i tych trendów, które są newralgiczne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju oraz których, w swoich strategiach nie powinny, lub wręcz przeciwnie – powinny wspierać, aby przyczyniać się zrównoważonego rozwoju. Premiera Raportu odbyła się w październiku 2022 roku i odbiła się dużym echem wśród przedstawicieli biznesu. Część poświęcona Raportowi i Celom miała miejsce również podczas tegorocznej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei.

 

W tym roku uświetniliśmy  Światowy Dzień Działania konferencją pod tytułem: “Podsumowanie: Agenda 2030 – czy zdążymy? Miasta. Megatrendy. Przywództwo biznesu, pod patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju i Technologii.  Podczas wydarzenia, w którym udział wzięło 22 prelegentów/ek oraz ponad 200 widzów online zaprezentowaliśmy ciekawą agendę obfitującą w komentarze, inspiracje do działania dla firm, jak również przedstawiliśmy nowe inicjatywy pod parasolem Kampanii 17 Celów.

Myśli przewodnie kampanii

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE oraz ZAKŁADKI BRANŻOWE na portalu, pozwolą firmom na identyfikacje i podjęcie ambitnych działań.

Kampania edukacyjna – DOBRE CELE, zwiększy wśród konsumentów rozpoznawalność i zrozumienie Celów Zrównoważonego Rozwoju

17 CELÓW W TRASIE – 5 wydarzeń w różnych miastach w Polsce promujące Agendę 2030 i jej wyzwania

2022 w liczbach

Łącznie w wydarzeniach wzięło udział ponad 1200 przedstawicieli firm i instytucji, w tym ponad 95 ekspertów.

Liczba firm i inicjatyw pod parasolem Kampanii 17 Celów:

  • Do końca roku 2022 w inicjatywy pod parasolem Kampanii zaangażowanych było w sumie 743 firm
  • Do końca roku 2022 pod parasolem Kampanii było 30 inicjatyw

Odbiorcy, do których dotarła informacja o Kampanii kanałami Kampanii (portal www.Kampania17Celow.pl, newsletter, media społecznościowe)  to ok. 130 000 osób.
Portal www.Kampania17celow.pl miała ponad 127 tysięcy odsłon.

Dobre Cele

Dobre Cele to inicjatywa działająca pod parasolem Kampanii 17 Celów

Ta ogólnopolska kampania edukacyjna ma na celu przybliżyć Polkom i Polakom Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz zachęcić do działania w celu ich realizacji. Jednak pozytywne zmiany na dużą skalę będą możliwe dopiero przy zaangażowaniu szerokiego grona partnerów.

Wydarzenia 2022

CSR Consulting
działania

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

CSR ConsultingLPP
działania

Webinar Gospodarka Przyszłości: Branża tekstylna to przedstawienie nowej wizji zrównoważonej branży tekstylnej oraz prac ekspertów nad mapą wpływu dla branży.

CSR Consulting
działania

Konferencja Agenda 2030: Zmierzmy się! współorganizowana z Ministerstwem Rozwoju i Technologii na której zajmiemy się tematem mierzenia i skutecznej ewaluacji.

CSR Consulting
działania

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już za mało, o tym, że firma powinna tworzyć wartość dodaną zarówno dla pracowników, społeczeństwa oraz środowiska.

CSR Consulting
działania

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już za mało, o tym, że firma powinna tworzyć wartość dodaną zarówno dla pracowników, społeczeństwa oraz środowiska.

CSR Consulting
działania

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już za mało, o tym, że firma powinna tworzyć wartość dodaną zarówno dla pracowników, społeczeństwa oraz środowiska.

CSR Consulting
działania

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już za mało, o tym, że firma powinna tworzyć wartość dodaną zarówno dla pracowników, społeczeństwa oraz środowiska.

Partnerzy i Patroni 2022