System Zgłaszania Nieprawidłowości SPEAK  UP

System Zgłaszania Nieprawidłowości SPEAK UP

Speak Up to inicjatywa Grupy Carlsberg zachęcająca pracowników do mówienia o wszelkich sytuacjach, w których „czują się źle”. Zdarzenia, które mogą budzić obawy związane z naruszeniem zasad etyki biznesowej i wartościami Grupy Carlsberg, są opisane w Kodeksie Etyki i...
Transformacja Żywieniowa i Kampania Act For Food

Transformacja Żywieniowa i Kampania Act For Food

Wyzwanie Carrefour ma ambicję stać się światowym liderem w zakresie zmiany żywienia dla wszystkich. Dlatego w ramach swojej strategii transformacji żywieniowej wprowadził Act For Food, ogólnoświatowy program konkretnych działań na rzecz lepszego jedzenia, smaku i...
Certyfikacja B Corp

Certyfikacja B Corp

Wyzwanie W 2018 r. Benefit Systems jako pierwsza spółka publiczna CEE otrzymała certyfikat B Corp. Do grona firm B Corp zalicza się organizacje, które w model swojej działalności wpisały zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, angażują się w rozwiązywanie...
Partnership for sustainable development

Partnership for sustainable development

PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT Cargill dostrzega złożone kwestie społeczne, gospodarcze i środowiskowe stojące przed współczesnym światem. Tworzy partnerstwa z licznymi organizacjami – współpraca umożliwia maksymalizowanie skali działań, m.in. pozwala osiągać...
Program „Po stronie natury”

Program „Po stronie natury”

OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH I EDUKACJA EKOLOGICZNA W 2009 roku firma Żywiec Zdrój zainicjowała program ochrony drzewostanu Beskidu Żywieckiego przed kornikiem drukarzem. Z czasem głównym celem programu stała się ochrona zasobów wodnych i edukacja ekologiczna – tak...