Karta wyników odporności miast na katastrofy

Karta wyników odporności miast na katastrofy

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Ograniczenia Ryzyka Związanego z Klęskami Żywiołowymi  (United Nations Office for Disaster Risk Reduction (DRR – UNISDR) przy wsparciu Komisji Europejskiej oraz firm IBM, AECOM i innych partnerów, a także dzięki zaangażowaniu...