Supply Chain Sustainability

Supply Chain Sustainability

Przewodnik jest praktycznym narzędziem dla firm, dającym wskazówki do rozwoju takich aspektów, jak sprawiedliwe i godne warunki pracy czy ochrona środowiska w łańcuchu dostaw.