supply-chain-sustainability-s

„Supply Chain Sustainability – A Practical Guide for Continuous Improvement” to publikacja wydana w roku 2015 r. przez UN Global Compact i BSR – międzynarodową organizację pozarządową działającą na rzecz zrównoważonego świata.

Niniejszy przewodnik jest jednym z pierwszych na temat zrównoważonego łańcucha dostaw, ilustrującym w jaki sposób sygnatariusze Global Compact mogą wdrożyć dziesięć zasad UNGC w swoich łańcuchach dostaw i zintegrować zrównoważony rozwój ze strategiami zakupowymi. Pierwsza wersja przewodnika przygotowana przez RBS we współpracy UN Global Compact została opublikowana w 2010 roku. Natomiast w 2015 r. przewodnik został uaktualniony o nowe normy i inicjatywy, a także pojawiające się trendy w tym obszarze.

Przewodnik jest praktycznym narzędziem dla firm, dającym wskazówki do rozwoju takich aspektów, jak sprawiedliwe i godne warunki pracy czy ochrona środowiska poprzez:

  • Wspieranie zrównoważonego rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
  • Rozwój współpracy w kluczowych kwestiach społecznych i środowiskowych z firmami w krajach rozwijających się,
  • Wspieranie uczciwego zarządzania i etyki biznesu jako zasadniczych filarów dobrze funkcjonujących rynków.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć