Business and SDGs, Business Fights Poverty

Business and SDGs, Business Fights Poverty

Business and SDGs to opracowanie, które prezentuje mechanizmy podtrzymujące i umożliwiające skalowanie działań podejmowanych przez biznes na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Omawia szanse dla firm w kontekście wyzwań społecznych i środowiskowych.  POBIERZ...