Partnership for sustainable development

Partnership for sustainable development

PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT Cargill dostrzega złożone kwestie społeczne, gospodarcze i środowiskowe stojące przed współczesnym światem. Tworzy partnerstwa z licznymi organizacjami – współpraca umożliwia maksymalizowanie skali działań, m.in. pozwala osiągać...