Aleksandra Gołdys

„Walka z ubóstwem jest celem obezwładniającym z jednej strony i oczywistym z drugiej. By nie potraktować walki z ubóstwem powierzchownie trzeba myśleć o oddziaływaniu biznesu na kilku poziomach wpływu: na swoich własnych pracowników i podwykonawców na najbliższe...