Renewable energy in Europe 2017

Renewable energy in Europe 2017

„Renewable energy in Europe 2017. Recent growth and knock-on effects” to raport wydany przez European Environment Agency (EEA) i European Topic Centre for Air Pollution oraz Climate Change Mitigation (ETC/ACM). Sprawozdanie to zawiera ocenę zmian dotyczących energii...