Renewable energy in Europe 2017

Renewable energy in Europe 2017

Sprawozdanie to zawiera ocenę zmian dotyczących energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (RES -renewable sources), które miały miejsce w Europie od 2005 roku, a które odnoszą się do długoterminowych polityk rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście trwającego okresu przejściowego dla sektora energetycznego.