Connect To Learn

Connect To Learn

Rozpoczęty w 2010 r. program „Connect To Learn” ma na celu umożliwianie dostępu do edukacji poprzez innowacyjne metody nauczania oraz różnorodne rozwiązania i narzędzia technologiczne udostępniane w szkołach.