Food Loss and Waste Accounting and Reporting Standard

Food Loss and Waste Accounting and Reporting Standard

Owocem aktywności FLW Protocol jest FLW Standard, który umożliwia zainteresowanym podmiotom – firmom, organizacjom, instytucjom – przeliczanie i raportowanie strat oraz skali marnowania żywności w sposób wiarygodny, praktyczny i spójny międzynarodowo.