Working for greater equality and opportunity

Working for greater equality and opportunity

W 2014 r. Gap Inc. stało się jedną z 10 firm, które przystąpiły do inicjatywy „She Works” Clinton Global Initiative Commitment to Action na rzecz zwiększenia możliwości zatrudnienia kobiet na całym świecie.