Working for greater equality and opportunity

Working for greater equality and opportunity

Firma odzieżowa Gap Inc. została założona w 1969 roku jako równościowa inwestycja między kobietą a mężczyzną – Doris Fisher i jej mężem Don’em. W tych czasach przedsiębiorcza aktywność kobiet nie była standardem. Do roku 2014 kobiety stanowiły około 74% siły...