Decent work and the 2030 agenda

Decent work and the 2030 agenda

“Decent work and the 2030 agenda for sustainable development” to broszura wydana przez International Labour Organization (ILO), której celem jest szczegółowe omówienie zadań wynikających z SDG 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca. Punktem wyjścia dla rozważań...