Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2030

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2030

„Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2030” to raport wydany w 2016 r. przez Instytut Sobieskiego. Jego celem jest identyfikacja kluczowych aspektów związanych z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce, w tym ocena skutków wybranych regulacji dla...