Zielone obligacje (GBP)

Zielone obligacje (GBP)

Zielone Obligacje (ang. Green Bonds) dostarczą funduszy na realizację projektów zapewniających korzyści dla środowiska naturalnego.