Climate Change 2021 The Physical Science Basis

Climate Change 2021 The Physical Science Basis

Raport IPCC zawiera ocenę aktualnych danych dotyczących zmian klimatu, oceny wiedzy uzyskanej z obserwacji, powtórnych analiz, archiwów paleoklimatycznych i symulacji modeli klimatu, a także fizycznych, chemicznych i biologicznych procesów klimatycznych. Jasno z niego wynika, że niezależnie od regionu czekają nas nieodwracalne zmiany. Jedyne co możemy zrobić to natychmiast podjąć ambitne działania, aby zapobiec jeszcze większym zmianom.