Raport „AR6 Climate Change 2022 Impacts, Adaptation and Vulnerability” został przygotowany przez Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) i opiera się na 34 000 badaniach, obejmuje 270 autorów pochodzących z 67 krajów.

​Raport szeroko podejmuje temat zmian klimatu. Znajdziemy w nim ocenę wpływu tych zmian, biorąc pod uwagę oddziaływanie na ekosystemy, bioróżnorodność i społeczności ludzkie na poziomie globalnym i regionalnym. Raport ukazuje również podatność, zdolności i ograniczeń świata przyrody i społeczeństw ludzkich w zakresie przystosowania się do zmian klimatu.

Dane ukazane w raporcie nie są optymistyczne. IPCC szacuje, że tylko w ciągu następnej dekady zmiany klimatu spowodują, że 32-132 miliony ludzi więcej dotkniętych będzie skrajnym ubóstwem. Kluczem do przetrwania jest wypracowanie przez rządzących strategii adaptacji do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków.

 

 

Wróć