REthinking Energy 2017

REthinking Energy 2017

Niniejszy raport odwołuje się w swej treści do Celów Zrównoważonego Rozwoju, ustanowionych Agendą 2030, zwłaszcza do Celu 7 – Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie. Jego autorzy przekonują, że energia odnawialna jest konkurencyjna, atrakcyjna dla inwestorów, tworzy miliony nowych miejsc pracy.