Threading the needle: Weaving the Sustainable Development Goals into the textile, retail, and apparel industry

Threading the needle: Weaving the Sustainable Development Goals into the textile, retail, and apparel industry

“Threading the needle: Weaving the Sustainable Development Goals into the textile, retail, and apparel industry” został opublikowany przez Textile Exchange we współpracy z KPMG w 2018 roku.

Raport opisuje dlaczego przemysł tekstylny odgrywa istotną rolę w Agendzie 2030, oraz proponuje szereg rozwiązań, które zmniejszyłyby negatywny wpływ tej branży na środowisko.