“Threading the needle: Weaving the Sustainable Development Goals into the textile, retail, and apparel industry” został opublikowany przez Textile Exchange we współpracy z KPMG w 2018 roku.

Raport opisuje dlaczego przemysł tekstylny odgrywa istotną rolę w Agendzie 2030, oraz proponuje szereg rozwiązań, które zmniejszyłyby negatywny wpływ tej branży na środowisko. 

Autorzy raportu podsumowuje, że Cele Zrównoważonego Rozwoju mogą stanowić potencjał biznesowy dla przemysłu tekstylnego i nieść korzyści społeczno-środowiskowe, jak i ekonomiczne. Ponad to, raport stwierdza ogromną rolę interesariuszy i partnerów branżowych w realizacji celów, i podsumuje, iż szeroko rozwinięte współpracę z rządami oraz na arenie międzynarodowej są konieczne w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Wróć