Global Impacts Report 2017

Global Impacts Report 2017

„Global Impacts Report 2017” to publikacja wydana w 20-tą rocznicę istnienia i działania Marine Stewardship Council. Zawiera ona przegląd inicjatyw podejmowanych przez Radę oraz analizę postępów, jakie dokonały się w sektorze rybołówstwa dzięki certyfikacji MSC....