global-impacts-report-2017-s

„Global Impacts Report 2017” to publikacja wydana w 20-tą rocznicę istnienia i działania Marine Stewardship Council. Zawiera ona przegląd inicjatyw podejmowanych przez Radę oraz analizę postępów, jakie dokonały się w sektorze rybołówstwa dzięki certyfikacji MSC.

PROGRAM CERTYFIKACJI MSC to jedyny program w zakresie znakowania ryb i produktów rybnych pochodzących z dziko żyjących populacji zgodny z Kodeksem Odpowiedzialnego Rybołówstwa FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) oraz z Kodeksem Dobrych Praktyk ISEAL, globalnego stowarzyszenia stojącego na straży najlepszych praktyk i standardów społecznych i środowiskowych. MSC jest też pierwszym na świecie programem certyfikacji ryb i owoców morza, który został uznany przez GLOBAL SUSTAINABLE SEAFOOD INITIATIVE (GSSI), jako spełniający międzynarodowe wymogi w zakresie wiarygodności i rygoru.

Aby otrzymać certyfikat MSC, rybołówstwo musi spełnić 28 rygorystycznych kryteriów zawartych w trzech głównych zasadach: stan łowiska, wpływ na ekosystem, system zarządzania. Weryfikację i certyfikację przechodzi również cały łańcuch dostaw (producenci, sprzedawcy, restauratorzy i inne firmy obecne w łańcuchu).

Niniejszy raport omawia m.in. ewolucję standardu MSC na przestrzeni lat oraz prezentację najciekawszych dobrych praktyk i statystyk dot. zrównoważonych łowisk i innych danych ważnych dla branży. W opracowaniu poruszono też – w kontekście wyzwań – kwestię zrównoważonego zarządzania zasobami ryb i owoców morza. Publikacja może być ciekawa dla całego sektora rybnego, zwłaszcza firm zainteresowanych CERTYFIKACJĄ.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

Powrót do Centrum wiedzy i inspiracji

Wróć