Girls4tech

Girls4tech

Girls4Tech jest programem edukacyjnym, który firma MasterCard uruchomiła w 2014 r. w odpowiedzi na przeprowadzone badania, z których wynikało, że kobiety stanowią mniej niż 30% pracowników w sektorze nowych technologii,  co ogranicza ich dostęp do dobrze płatnych...