Her Impact

Her Impact

Her Impact to platforma (aplikacja webowa) o profilu społeczno-edukacyjnym wspierająca sukces młodych kobiet na rynku pracy.

Woman Update

Woman Update

Woman Update to kampania społeczna zachęcająca kobiety do nabywania kompetencji cyfrowych i wejścia w świat nowych technologii, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo zawodowe w przyszłości.

PhotoDNA

PhotoDNA

Wychodząc naprzeciw problemowi nadużyć wobec dzieci i ich wykorzystywania seksualnego firma Microsoft opracowała już w 2009 r. narzędzie – PHOTODNA – które działa podobnie, jak odcisk palca pozostawiony przez obraz. Cechy szczególne takiego obrazu czy zdjęcia mogą być porównywalne z cechami innych obrazów, co ułatwia poszukiwanie jego kopii.