Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania

Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania

Raport niesie wartościowe treści na temat kondycji zdrowotnej polskiego społeczeństwa, które mogą przysłużyć się osobom i organizacjom działającym na polu zdrowia publicznego, a także wszystkim tym, którzy dążą do poprawy stanu zdrowia polskiego społeczeństwa.