Potencjał innowacyjny gospodarki

Potencjał innowacyjny gospodarki

„Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy” to publikacja wydana w 2016 roku przez Narodowy Bank Polski, której celem jest diagnoza obecnego stanu i ocena perspektyw rozwoju innowacyjności w Polsce. Raport uwzględnia charakterystykę...