Ochrona różnorodności biologicznej

Ochrona różnorodności biologicznej

Firma Panasonic, w trosce o wpływ prowadzonej przez siebie globalnej działalności na stan bioróżnorodności, prowadzi działania przeciwdziałające jej utracie. W tym celu firma angażuje się w liczne inicjatywy, realizowane we współpracy z samorządami, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną środowiska i wyspecjalizowanymi agencjami. W 2009 r. Panasonic uruchomił projekt dotyczący różnorodności biologicznej, koncentrując się na trzech kluczowych