Ochrona różnorodności biologicznej

Ochrona różnorodności biologicznej

Zarządzanie przedsiębiorstwem, podobnie jak życie ludzkie, opiera się na usługach ekosystemowych – korzyściach przyrodniczych (dot. gleby, powietrza, wody, zwierząt i roślin), zapewniających dobrobyt człowieka. W związku z tym, że różnorodność biologiczna doświadcza...